Menu

gewijzigd: 25-05-2018

Alleen voor Leden

Mededelingen van het bestuur

Notulen bestuursvergadering van 22-01-2018

Notulen bestuursvergadering van 16-04-2018

Verslag van de toercommissievergadering van 05-04-2018

Informatie over de groeps WhatsApps

Beleidsplan TC Woensel 2017

Notulen ALV 2017

Besluitenlijst maart 2016

Huishoudelijk reglement versie 1.3

Huishoudelijk reglement recreanten versie 1.1 januari 2018

Statuten Toerclub Woensel, gewijzigd 1996