Menu

gewijzigd: 21-02-2018

Informatie voor Toer en ATB leden

( deze pagina als pdf-bestand openen )

CLUBRITTEN EN NTFU-TOCHTEN
Het TC Woensel wegtoerseizoen vangt aan begin maart en eindigt begin oktober.
Twee ritten hebben een lengte van 60 tot 75km: de opening- en sluitingsrit.
Op diverse zaterdagen en zondagen worden de 'specials' verreden. Dit zijn toertochten met een lengte tot ongeveer 150 km.
Verder wordt er iedere zondag een club rit/NTFU tocht verreden die kan variëren van 75 tot 200 km.
Ook worden gedurende het zomerseizoen op dinsdag- en donderdag trainingsritten gereden (70-95 km), en 1 x per maand op donderdag overdag een grote clubrit (150+ km).
De club- en trainingsritten starten vanaf Op Noord aan de Oude Bosschebaan in Woensel.
Op de jaarlijkse toerkalender staan alle ritten vermeld en kan ieder zijn eigen planning maken.
Naast de "eigen'' ritten, alleen voor de TC Woenselleden, organiseert TC Woensel een aantal andere evenementen zoals een drietal officiële Nederlandse Toer Fiets Unie toertochten.
De mogelijkheid bestaat bovendien om in clubverband deel te nemen aan NTFU-tochten georganiseerd door andere clubs binnen of buiten de regio. 
In het winterseizoen worden elke zondag vanuit 't Akkertje Fietspaden- en ATB-tochten verreden 

Informatie via het jaarmagazine Wegwijzer, de nieuwsbrieven en de website.

ATB
Gedurende het hele jaar wordt wekelijks een clubrit/andere tocht verreden op zondagen.
In het winterseizoen zijn dit meestal tochten die georganiseerd worden door een bij de NTFU aangesloten wielerclub in onze buurt.
In het zomerseizoen rijden we meestal één van de vaste ATB routes in wijdere omgeving.
Bovendien wordt tijdens het winterseizoen elke zondag vanuit 't Akkertje aan de Heezerweg een ATB-tocht van ±40km gereden.
Verder op dinsdagmorgen en donderdagmorgen een ATB tocht van ±45km vanaf Op Noord aan de Oude Bosschebaan.
Informatie ook via de website.

SNELHEID VAN DE CLUBRITTEN OP DE WEG
Uiteraard heeft TC Woensel snelheidsregels, die nooit ofte nimmer strijdig zullen zijn met de regels van de wegenverkeerswet, situaties ter plaatse en met andere weggebruikers.
Er zijn 5 snelheidsgroepen met de volgende richtsnelheden: 22, 25, 28, 30 en 32 km/uur.
Bij geringe aantallen deelnemers kunnen groepen samengevoegd worden.
In het clubblad staat steeds aangegeven, welke groepen starten (op zondag alle vijf tegelijk).

Beleefd wegverkeer staat hoog in het vaandel van TC Woensel, maar het blijft natuurlijk wel ieder TC Woensel lid zijn of haar eigen verantwoordelijkheid.

DE TC WOENSEL CLUBKLEUREN
Het TC Woensel wielershirt heeft de kleuren rood, wit en blauw. Het is gewenst om bij NTFU-tochten, niet NTFU-tochten en clubritten het shirt te dragen.
Ten eerste is een uniform geklede groep wielrijders een lust voor het oog.
Ten tweede bent u voor medeleden en eventuele chauffeur van de volgwagen altijd duidelijk herkenbaar.

Naast het shirt kan men ook andere kleding kopen zoals: lange- en korte broeken, wind- en winterjacks.
Voor eventuele vragen en/of aankopen kunt u contact opnemen met:

Rene de Visser, 040-2481699. Esperenkamp 50, 5632 PX Eindhoven.

NEDERLANDSE TOER FIETS UNIE
De Nederlandse Toer Fiets Unie, afgekort NTFU, is de overkoepelende organisatie voor toerfietsverenigingen en -organisaties in Nederland.
De NTFU is op 18 november 1956 opgericht. Momenteel zijn er ca. 500 organisaties aangesloten.
De NTFU beoogt de belangen van de aangesloten verenigingen van de toerfietsers te behartigen opdat zij het toerfietsen, als sport of recreatie, optimaal kunnen beoefenen.
De NTFU is nationaal als sportbond aangesloten bij de Nederlandse Sport Federatie en internationaal als recreatieve bond bij de Alliance Internationale de Toerisme.
Ieder TC Woensellid is ook lid van de Nederlandse Toer Fiets Unie.  
De leden krijgen geen nieuwe ledenpas meer toegestuurd, de huidige ledenpas blijft geldig: “Ledenpas for live”. Nieuwe leden krijgen nog wel een ledenpas eenmalig toegestuurd.
Bij verlies kan men bij de NTFU voor € 5,00 een nieuwe fysieke ledenpas aanvragen.

Het toerboekje voor de officiële NTFU-tochten en de NTFU Kalender waarin ongeveer 6000 in Nederland door Toerclubs georganiseerde tochten staan, wordt medio februari rechtstreeks naar de leden gestuurd, meegezonden met het eerste nummer van het FietsSport Magazine.
U bent via de NTFU-ledenpas verzekerd: WA, ongevallen, eigen fiets, eigen kleding.
De voorwaarden staan in de NTFU-kalender.

Ieder lid ontvangt het informatieve Fietssport magazine met nieuwtjes over materiaal, reisverslagen, kleding en dergelijke.

ACTIVITEITEN
TC Woensel organiseert naast haar clubritten op de weg en in het bos nog andere activiteiten.
Onderstaande lijst is gespecificeerd in de toerkalender die jaarlijks door de toercommissie wordt opgesteld.
- NTFU-tochten, voor iedereen toegankelijk
- In maart een introductiedag voor iedereen die hier belang in stelt.
- De Eindhovense fiets-3-daagse, open voor iedereen.
- Rond de laatste zondag van oktober is er een NTFU veldtoertocht genaamd Stratumse Heidetocht, deze rit is voor iedereen toegankelijk.
- Ook worden er eendaagse heuvelritten en meerdaagse ritten in binnen- en buitenland verreden voor clubleden.
- Opening- en sluitingsrit
- Vlaaienrit  (deze kan per jaar wisselen)

CONTRIBUTIE
Jaarlijks  betalen A- en B-leden een contributie van € 52,00
M-leden (zijn ook lid bij ’n andere NTFU-vereniging) betalen € 26,50
Jeugdleden tot 16 jaar betalen € 27,50.
Een lidmaatschapsjaar is van 1 januari t/m 31 december.
Bij aanmelding zult u bereid moeten zijn tot de aanschaf van een TC Woenselshirt, het kost € 33,00.
Voor belangstellenden die na september lid worden geldt:
Na september betaalt u als A en B-lid € 76,00 of als M-lid € 38,50.
Dit is de contributiebijdrage gedurende het lopende en het eerstvolgende volle seizoen.
Daarbij komt dan nog de aanschaf van het clubshirt van € 33,00.

In de contributie zijn de kosten van de NTFU Toerkalender opgenomen.
Deze wordt medio februari rechtstreeks naar de leden gestuurd, meegezonden met het eerste nummer van het FietsSport Magazine.

LIDMAATSCHAP
Hebt u interesse om lid te worden van TC Woensel dan kunt u gebruik maken van het inschrijfformulier of online inschrijving (Lid worden))
Hebt u nog vragen dan kunt u contact opnemen met:
Sef Neijens, Orleanshof 11, 5627 LM Eindhoven
Tel. 06-51011969, e-mail: secretariaat@tcwoensel.nl

naar boven