Menu

Verslag NTFU Lentegroentocht Erp 2015

Zondag  22 maart jongstleden  is de traditionele “Lentegroentocht  Erp” als officiële NTFU toertocht van Toerclub Woensel weer gereden.

De tocht is gereden in twee afstanden namelijk de 77 km en de 109 km.

In de aanloop naar de tocht waren de weersvooruitzichten niet bijster positief maar hoe dichter bij de datum des te beter werden de prognoses.
Jammer maar helaas is het succes, alle inspanningen van onze vrijwilligers ten spijt, voor een groot deel afhankelijk van de weersomstandigheden.
Maar die bleken uitzonderlijk goed, het was koud en er stond een stevige oostenbries maar een beetje toerfietser laat zich daar niet door weerhouden.

Het was tevens de eerste keer dat we vanuit onze nieuwe clubhuislocatie “Op Noord” zouden vertrekken.  Hoe zou dat gaan? Weet iedereen het wel te vinden?

Teneinde het vinden van de locatie, als je het eenmaal weet is het simpel,  voor de zoekers te verbeteren hebben we vier verwijzingsborden gemaakt vanaf de Estafettelaan.
Ook bij DSC voor de gewoonterijders een groot bord gehangen, voorzien van routeverwijzing, dat vertrek van de tochten vanaf “Op Noord” is.

Aan alles gedacht? 
Weet je nooit, we zullen maar zorgen dat we er vanaf 07:00 uur zijn, voor het ophangen van de borden, de banners en vlaggen en het klaarzetten van de inschrijflocatie.
Gelukkig hoefden we op locatie niet veel meer te doen omdat de medewerkers van “Op Noord” dat de dag ervoor al klaar hadden gezet. Een applaus voor hen.

Een beetje vroeg klaar dus maar met een bakkie koffie erbij is het goed toeven daar.
Met het vorderen van de tijd bouwt de spanning zich natuurlijk op of er wel voldoende belangstelling zou zijn.
Het weer, nieuwe locatie, je weet maar nooit.

Omstreeks  07:30 arriveren  de eerste deelnemers en kunnen Arno en Ad, het fietsenstalling toezicht, aan hun taak beginnen.
Het blijkt met het stallen van de fietsen dat de locatie ideaal is, de deelnemers rijden om het gebouw heen hangen hun fiets aan de reling en gaan achter binnen om in te schrijven.
Een prima doorstroming en omdat iedereen door dezelfde smalle poort moet prima te beveiligen.
Bovendien is het zicht op de reling waar de fietsen aanhangen uitstekend.

Alle twijfel over de deelname kan tussen 08:00 en 09:00 weggenomen worden omdat zich in totaal 238 deelnemers hebben aangemeld.

Een ander punt van verbetering ten opzichte van vorig jaar was de afhandeling op het pauzeadres.
Ondanks dat het aantal deelnemers ook toen duidelijk was en met de uitbater gecommuniceerd bleek dat er onvoldoende capaciteit was vrijgemaakt.
We hebben daarover ons ongenoegen geuit en dat heeft de uitbater zich zeer ter harte genomen.
Dit jaar liep het bij café  “van Haandel” in Erp voortreffelijk.

Geen rare dingen gebeurt dus?
Jawel om ca. kwart over tien werd ik gebeld door een deelnemer dat hij een andere gewonde deelnemer had aangetroffen op het fietspad naast de A50 in Mariaheide.
De gewonde persoon in kwestie reed met zijn zoon de tocht en ongeveer 10 km voor de pauze is zijn zoon, in overleg, met een voorbijgaand groepje  naar de pauzeplaats gereden.
Op het fietspad staan in het midden paaltjes om het autoverkeer te weren.
Pa is tegen een van de paaltjes aan gereden en gevallen.
Niemand heeft het zien gebeuren  omdat hij alleen was.
Waarschijnlijk heeft hij zijn schouder of sleutelbeen gebroken.
Mijn verzoek aan de beller was onmiddellijk 112 te bellen wat werd beantwoord met het verzoek of ik het niet kon doen.
Om op het verkeerde moment niet in de discussie te gaan wat nu het beste is heb ik van thuis uit 112 gebeld en om  ambulance hulp gevraagd.
De communicatie liep niet echt geweldig omdat men niet exact wist tot welke gemeente de locatie behoorde en omdat de man een Poolse achtergrond had en zeer slecht Engels ( en natuurlijk geen Nederlands) sprak.

Nadat de ambulance geregeld was ben ik naar de plaats des onheils gereden alwaar de ambulance juist vertrokken was naar het Catharina ziekenhuis in Eindhoven.
De zoon was inmiddels ook gearriveerd en die heb ik samen met hun fietsen naar hun woonadres in Eindhoven gebracht. Naast het persoonlijke letsel was er natuurlijk ook schade aan de bijna nieuwe (november 2014)  fiets met carbon frame.
Het frame was gescheurd en zij beschikten niet over een  verzekering daarvoor. Jammer.

De gebeurtenis is nog vermeld op de nieuwssite van Omroep Brabant.

Maar eind goed al goed, we kunnen terugkijken op een bijzonder geslaagde tocht niet in de laatste plaats door de belangeloze medewerking van veel vrijwilligers zonder wiens hulp dit soort evenementen niet georganiseerd kan worden.

De jongens en meisjes van: het uitpijlteam, het fietsenstalling toezicht, het inschrijfteam en de medewerkers van “Op Noord” hartelijk dank.

Rest mij nog voor de statistiek enige getallen te noemen:

Geschatte netto opbrengst voor de club  €475,-.

Met vriendelijke groet,

Namens de toercommissie

Michel van den Berk